Hvordan er det nu med det røde gen?


Den røde farve hos katte er kønsbundet og er placeret på X-kromosomet. Nedarvingen bliver derfor ikke ens på begge køn.

Hunkatte har kromosomerne XX - hankatte har kromosomerne XY. Det røde gen er specielt ved kun at hæfte sig ved X kromosomet og benævnes (O) for orange. Det ikke-røde gen benævnes (-).


En rød hunkat: X(O) X(O)
En tortie hunkat: X(O) X(-)

En rød hankat: X(O) Y
Anden farve hankat: X(-) Y


En han- og hunkat giver hver et kromosom videre til deres afkom. En rød hunkat vil derfor altid lave røde drengebørn. En tortie hunkat kan lave både røde hankillinger og anden farve hankillinger.

En hankat kan derimod ikke lave røde hankillinger, hvis ikke morkatten er bærer af
rødt - altså enten rød eller tortie. Det røde gen til hankillinger skal komme fra morkatten.

En rød hankat kan kun give sit røde gen videre til pigekillinger.
En tortie vil derfor altid være en hunkat, medmindre der er tale om kromosomfejl.


I nedenstående skema er der ikke taget højde for fortynder. Det vil sige, at "anden farve" kan være; brun, chokolade blå eller lilla afhængig af fortynder. Ligesom "rød" også kan være creme, igen afhængig af fortynder.

Rød far X(O) Y

Anden farve far X(-) Y

Anden farve mor X(-) X(-)

X(-) X(O) Tortie pige


X(-) Y Anden farve dreng

X(-) X(-) Anden farve pige


X (-) Y Anden farve dreng

Tortie mor X(O) X(-)

X(O) X(O) Rød pige

X(-) X(O) Tortie pige

X(O) Y Rød dreng

X(-) Y Anden farve dreng

X(O) X(-) Tortie pige

X(-) X(-) Anden farve pige

X(O) Y Rød dreng

X(-) Y Anden farve dreng

Rød mor X(O) X(O)

X(O) X(O) Rød pige


X(O) Y Rød dreng

X(O) X(-) Tortie pige


X(O) Y Rød dreng