Kattehaven bliver til - 2018

Kattene var vant til at komme ud i en sikker kattehave, da vi boede i Ringsted. Hele vinteren drøftede vi, om det nu var nødvendigt eller ej. Men vi nåede frem til, at kattene skulle kunne komme ud i sikre omgivelser. Grunden er ikke så velegnet, så det gav en del hovedbrud. Løsningen blev, at hele forhaven nu er hegnet ind som kattehave. Vi begyndte i marts 2018, mens hækken stadig var uden blade, og den var i forvejen klippet godt ind.Det store æbletræ blev klippet helt ned og tanken var, at kattene kunne bruge det som klatretræ. Æblerne er alligevel ikke særlig gode. Men som det senere vil fremgå, er det ikke sådan at tage livet af et æbletræ - heller ikke det lille i forgrunden.

Vores hankat kunne ikke enes med hunkattene - hans eneste tanke var at parre, og det duer jo ikke. Hunkattene bliver vildt stressede og hankatten ligeså, når han hele tiden bliver afvist. Hankatten bor for sig selv, og løsningen blev, at han kom ud og fik luft i snor på den modsatte side af huset. Som det fremgår af billedet, var det nødvendigt med opsyn :-)

Kattene nyder virkelig at komme ud i haven. Især når vejret er godt, kan de være svære at få ind igen. Alle planter i kattehaven skal være nogenlunde giftfrie. Næsten alle planter er giftige i en eller anden udstrækning. Det skal også være planter og buske, som kan tåle en lidt hård medfart, da kattene ikke tager det store hensyn.
Tilbage